Поклитар Е.А.
Академик Александр Штеренгерц [Текст] : биография отдельного лица-Иллюстративный материал / Е.А. Поклитар, О.И. Губарь, 1996. - 150 с.
Академік АМН України Зозуля Юрій Панасович. Сторінки життя: До 75-річчя з дня народження [Текст] : биография отдельного лица-Иллюстративный материал / В.І. Цимбалюк, В.А. Міхньов, В.Д. Розуменко та ін., Під ред. В.І. Цимбалюка, 2002. - 116 с.
Сміян, Іван Семенович.
Парад академій, університетів [Текст] / І. С. Сміян, 2004. - 204 с.
Патологическая физиология [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов / А. Д. Адо, Ю. А. Владимиров, А. Г. Чучалин [и др.] ; под ред.: А. Д. Адо, М. А. Адо, В. И. Пыцкого [и др.], 2000. - 574 с.
Патологическая физиология [Текст] : учеб. для студ. мед. ин-тов / Н. Н. Зайко, Г. М. Бутенко, Ю. В. Быць [и др.] ; под ред. Н. Н. Зайко, 1985. - 575 с.
Патологическая физиология [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов / Н. Н. Зайко, Ю. В. Быць, А. В. Атаман [и др.]; под ред.: Н. Н. Зайко, Ю. В. Быця, 2002. - 647 с.
Gozhenko, Anatoliy Ivanovish.
General and Clinical Pathophysiology [Text] : Study guide for medical students and practtitioners (internists, family physicians and other specialists) / A. I. Gozhenko, I. P. Gurkalova, 2003. - 365 p.
Михайло Петрович Павловський [Текст] : Біобібліографія / Наук. б-ка Львів. держ. мед. ун-ту ім. Д. Галицького та ін., 1999. - 264 с.
Атаман, Александр Васильевич.
Патологическая физиология в вопросах и ответах [Текст] : Учеб. пособие для студентов мед. вузов / А.В. Атаман, 2000. - 605 с.
Бюлетень V читань ім. В. В. Підвисоцького [Текст] : [наук. конф., 25-26 трав. 2006 р.] / Одес. держ. мед. ун-т, 2006. - 109 с.
Академіки про медицину, час і про себе = Академики о медицине времени и о себе [Текст] : Зб. інтерв’ю / АМН України, Журн. "Лікування та діагностика"; Укладач.: В.І. Медведь, 2000. - 146 с.
Пундій, Павло.
Українські лікарі [Текст] : Біобібліогр. довід. - (Лікар. зб. Заснов. Євгеном Озаркевичем у 1898 р. Н. С. Т. ...). Кн. 1. : Естафета поколінь національного відродження / Редкол.: М. Бойко та ін., 1994. - 327 с.
Пундій, Павло.
Українські лікарі [Текст] : Біобібліогр. довід. - (Лікар. зб. Заснов. Євгеном Озаркевичем у 1898 р. Н.С. Т. ...). Кн. 2. : Лікарі діяспори та їх діяльність для рідного краю / Гол. ред.: Я. Ганіткевич; Редкол.: П. Джуль та ін., 1996. - 446 с.
Константин Георгиевич Васильев [Текст] : Библиогр. указ. науч. работ / Одес. науч. ист.-мед. о-во, 1999. - 42 с.
Професор Георгій Семенович Чучмай - лікар, вчений, педагог [Текст] : [Біобібліогр.] / В.М. Зубачик, А.В. Магльований, С.Й. Кухта та ін., 2006. - 102 с.
Україна медична. Хто є хто [Текст] / Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу; Авт.-уклад. В.В. Болгов, Наук. консультант В. Чепак. - (ВАТ "Поліграфкнига"). Вип. : 3, 2005-2006. - 265 с.
Боднар, Ярослав Ярославович.
Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини [Текст] : Підруч. для студентів вищ. мед. закладів освіти I-II рівнів акредитації / Я.Я. Боднар, В.В. Файфура, 2000. - 495 с.
Патофизиология [Текст] : курс лекций : учеб. пособие для студ. мед. вузов / П. Ф. Литвицкий, Н. И. Лосев, В. А. Войнов [и др.]; под ред. П. Ф. Литвицкого, 1995. - 752 с.
Патофизиология [Текст] : курс лекций : учеб. пособие для студ. мед. вузов / П.Ф. Литвицкий, Н.И. Лосев, В.А. Войнов и др.; Под ред. П.Ф. Литвицкого, 1997. - 752 с.
Патологическая физиология [Текст] : Учеб. для стоматол. фак. мед. вузов: В 2-х т. / А.И. Воложин, Г.В. Порядин, Г.Н. Крыжановский и др.; Под ред.: А.И. Воложина, Г.В. Порядина. Т. 1, 1998. - 480 с.