Календарь выставок и ярмарок : Ежемес. справочник выставок и ярмарок в Украине и за рубежом / Междунар. выст. центр. - Журнал выходит с 2003г.
Календар знаменних і пам’ятних дат / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ім. І. Федорова. - Журнал выходит с 2002г.
Кто есть кто в экономике, науке, культуре Крыма [Текст] : [справ.-биогр. изд.] / Укр. акад. геральдики, товар. знака и логотипа; авт.- сост. В. В. Болгов. Кн. 2 : 2001-2002, 2002. - 303 с.
Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки [Текст] : довід.- біограф. вид. / Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу; авт.-упоряд. В. В. Болгов. Т. 2, 2001. - 197 с.
Хто є хто на Житомирщині. Видатні земляки [Текст] : [довід.- біограф. вид.] / Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу; авт.-упоряд. В. В. Болгов, 2002. - 207 с.
Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва [Текст] : [довід.-біограф. вид.] / Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу; авт.- упоряд.: В. В. Болгов. Т. 3 : 2001-2002, 2002. - 464 с.
Хто є хто на Івано-Франківщині. Видатні земляки [Текст] / Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу; авт-уоряд. В. В. Болгов, 2002. - 271 с.
Календарь дат и событий : Ежемес. информ. журн. / Информ. телеграф. агентство России ИТАР-ТАСС. - Журнал выходит с 1966г.
Вся Одесса 2004 [Текст] : Ежегод. телефон. справочник предприятий, учреждений и орг., 2004. - 919 с.
The International Directory of Distinguished Leadership [Text] / American Biographical institute, 1998. - 236 p.
Вчені вузів Одеси [Текст] : біобібліогр. довід. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. - (Серія біобібліографічних довідників). Вип. 1 : Природничі науки 1865-1945рр., ч. 5. Біологи / упоряд.: Л. О. Кольченко, Т. В. Тющенко, 2005. - 188 с.
Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України, Координац. бюро Енцікл. Сучас. України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка; редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. - (ЕСУ). Т. 1 : А, 2001. - 823 с.
Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України, Координац. бюро Енцікл. Сучас. України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка; редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. - (ЕСУ). Т. 2 : Б-Біо, 2003. - 871 с.
Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України, Координац. бюро Енцікл. Сучас. України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка; редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. - (ЕСУ). Т. 3 : Біо-Бя, 2004. - 695 с.
Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія" 1992-2002 рр. [Текст] : Бібліогр. покажч. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Наук. б-ка, 2005. - 522 с.
Знаменательные даты : Ежегод. универс. энцикл. календарь для б-к, шк., вузов, учрежд. науки и культуры / Ред. О. Масюкевич, А. Николаев. - Журнал выходит с 2001г.
Голодомор в Україні. 1932-1933 рр. [Текст] : бібліогр. покажч. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького [та ін.], 2001. - 654 с.
Мудрость тысячелетий [Текст] : Энциклопедия / Сост.: Н. Березин, Под общ. ред. А. Янак, 2006. - 830 с.
Автоматизация научных исследований [Текст] : Кумулятив. указ. лит. за 1987 г. / АН СССР. Сиб. отд-ние, Гос. публ. науч.-техн. б-ка, 1990. - 258 с.
Хто є хто в Україні [Текст] : Біогр. довід. / Уклад.: Ю. Марченко, О. Телемко, 2007. - 1135 с.