618.2
З-332
Запорожан, Валерій Миколайович.
Перинатологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв ; Одес. держ. мед. ун-т. - Одеса : ОДМУ, 2000. - 302 с. : iл. - (Бібліотека студента-медика). - Бібліогр.: с. 298-300. - ISBN 966-573-182-3
Параллельные издания: Запорожан В. М. Перинатологія : пдруч. для студ. вищ. мед. закл. овіти III-IV рівнів акредитації / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв. - О. : ОДМУ, 2003. - 1ел. опт. диск (CD-ROM) (Шифр CD)
УДК
618.2
618.33(075.8)
616-053.31(075.8)

Аннотация:

У підручнику висвітлено найважливіші питання перинатології — цілі та завдання, організаційну структуру перинатологічної служби. Розглянуто антенатальні проблеми плода, методи оцінки, лікування і профілактики патологічних станів, принципи ведення плода в інтранатальному періоді. Окремі розділи присвячені постнатальній оцінці новонародженого, принципам ведення здорових новонароджених і новонароджених із патологічними станами, а також діагностиці, лікуванню та профілактиці деяких патологічних синдромів у новонароджених. Обговорюються питання перинатальної фармакології — призначення ліків жінкам і дітям в анте-, інтра- і постнатальному періодах.


Доп. точки доступа:
Аряєв, Микола Леонідович
Одес. держ. мед. ун-т
Одесский государственный медицинский университет
Одесский национальный медицинский университет
Одеський національний медичний університет
Odessa state medical university
Odessa National Medical University

Имеются экземпляры в отделах: всего 742 : ХР (10), ФУЛ (732)
Свободны: ХР (10), ФУЛ (732)