Грудная и сердечно-сосудистая хирургия : Науч-практ. журн. / Науч. центр сердеч.-сосуд. хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН, МЗ РФ. - Журнал выходит с 1959г.
Детская хирургия : Наук.-практ. журн. / Гл. ред. Ю.Ф. Исаков. - Журнал выходит с 1997г.
Хирургические болезни [Текст] : учебник / М. И. Кузин, П. С. Ветшев, Н. М. Кузин [и др.], 2002. - 779 с.
Гостищев, Виктор Кузьмич.
Общая хирургия [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов / В. К. Гостищев, 2003. - 607 с.
Гостищев, Виктор Кузьмич.
Общая хирургия [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов / В. К. Гостищев, 2001. - 607 с.
Овчаренко, Олена Павлівна.
Основи радіаційної медицини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III- IV рівнів акредитації / О. П. Овчаренко, А. П. Лазар, Р. П. Матюшко, 2002. - 206 с.
Карпенко В.С.
55 лет в хирургии [Текст] / В.С. Карпенко, 2002. - 383 с.
Тейлор, Дэвид.
Детская офтальмология [Текст] / Д. Тейлор, К. Хойт, 2002. - 247 с.
Лікарські маніпуляції [Текст] : навч. посіб. для студ. ст. курсів вищ. мед. навч. закл., лікарів-інтернів, лікарів / за ред. П. Г. Кондратенка, 2001. - 227 с.
Збірник тестових завдань з хірургічних хвороб [Текст] : навч. посіб. для студ. / П. Г. Кондратенко, В. А. Хараберюш, А. О. Соболь [и др.]; за ред. П. Г. Кондратенка, 2001. - 377 с.
Томография грудной клетки [Текст] / А.И. Позмогов, С.К. Терновой , Я.С. Бабий, Н.М. Лепихин, 1992. - 288 с.
Гусак, Ігор Вікторович.
Комплексне лікування абдомінального сепсису [Текст] : експерим.-клін. дослідж. : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / І. В. Гусак, 2004. - 39 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гарус, Андрій Анатолійович.
Клініко-комп’ютерно-томографічна характеристика гострого періоду черепно-мозкової травми [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / А. А. Гарус, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Вісник ортопедії, травматології та протезування : Укр. наук.-практ. журн. / Укр. асоціація ортопедів-травматологів, Укр. асоціація спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії, Укр. НДІ травматології та ортопедії. - Журнал выходит с 1999г.
Ортопедия [Текст] : Крат. руководство для практ. врачей / Н.В. Корнилов, Э.Г. Грязнухин, В.И. Осташко, К. Г. Редько, 2001. - 368 с.
Биневич В.М.
Пункции и катетеризации в практической медицине [Текст] / В.М. Биневич, 2003. - 374 с.
Мурджикнели, Тамаз Тенгизович.
Остановка паренхиматозного кровотечения из печени, селезенки и почки с местным применением полиамида на основе гексаметилендиамина и производных аминокислот: (Эксперим. исслед.) [Текст] : Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.27 / Т.Т. Мурджикнели, 1989. - 21 с.
Постернак, Геннадій Іванович.
Об’єктивізація шкал тяжкості та алгоритмів інтенсивної терапії у дітей з опіковим шоком [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Г. І. Постернак, 2008. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Посттравматичні стресові розлади : діагностика,лікування,реабілітація [Текст] : Метод.рекомендації / АМН України. Ін-т неврології, психіатрії та наркології; Укр. Центр наук. мед. інформ. і патент.-ліценз. роботи, 2002. - 47 с.
Клінічна анатомія та оперативна хірургія : Наук.-практ.мед.журн. / Буковин.держ.мед.акад., Т-во анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України. - Журнал выходит с 2002г.