Ашкрафт К. У.
Детская хирургия [Текст] : рук. для дет. хирургов, педиатров и врачей всех спец.: [в 3-х т.]: пер. с англ. [Т. 1], 1996. - 384 с.
Справочник по хирургии [Текст] / Д. Т. Адамс, Г. М. Алферис, К .Х. Андрус и др., 1999. - 879 с.
Справочник по хирургии [Текст] / Д.Т. Адамс, Г. М. Алферис, К. Х. Андрус и др., 2000. - 879 с.
Богомолов М.С.
Микрохирургические реплантации фрагментов кисти [Текст] / М.С. Богомолов, В.М. Седов, 2003. - 244 с.
Крафт, Тимоти М.
Ключевые вопросы по анестезиологии [Текст] : [Учеб. пособие для анестезиологов, ревматологов и др.] / Т.М.Крафт, П.М.Аптон, 1997. - 476 с.
Анкин, Лев Николаевич.
Практическая травматология. Европейские стандарты диагностики лечения [Текст] : [Практ. пособие] / Л.Н. Анкин, Н.Л. Анкин, 2002. - 479 с.
Харківська хірургічна школа : Мед. наук.-практ. журн. / Ін-т загальної та невідкладної хірургії АМН України. - Журнал выходит с 2001г.
Шпитальна хірургія : наук.-практ. журн. / Терноп. держ. мед. акад. ім. І. Я. Горбачевського, АМН України. Ін-т урології і нефрології, Ін-т хірургії і трасплантології [та ін.]. - Журнал выходит с 1998г.
Хірургія України : Наук.- практ. хірургіч. журн. / Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім.П.Л.Шупика, Асоц. хірургів-гепатологів України. - Журнал выходит с 2001г.
Perkins, George.
Orthopaedics [Text] / G. Perkins, 1961. - 975 p.
Turek, Samuel L.
Orthopaedics principles and their application [Text] : A textbook to the medical students / S. L. Turek, 1959. - 906 p.
Havener, William H.
Ocular pharmacology [Text] / W. H. Havener, 1974. - 715 p.
Дмитриев, Борис Иванович.
История кафедры общей хирургии (1903-2003) [Текст] : метод. рекомендации / Б. И. Дмитриев, В. И. Саввов; под общ. ред. Б. И. Дмитриева, 2003. - 50 с.
Хірургічні хвороби [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. І.Байдан, А. С. Владика, В. В. Грубнік [та ін.] ; за ред. В. В. Грубніка, 2003. - 422 с.
Информационный сборник: Новости наукии техники. Сер, Медицина. Новости анестезиологии и реаниматологии (медицина критических состояний): Ежекв. науч. журн. / РАН, ВИНИТИ, Ассоц. Анестезиологов и реаниматологов центр.федерал. округа. - Журнал выходит с 1997г.
Згржебловська, Леся Володимирівна.
Раннє ентеральне харчування, як компонент інтенсивної терапії у постраждалих з тяжкою політравмою [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Л. В. Згржебловська, 2004. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Заруцький, Ярослав Леонідович.
Клінічно-організаційні основи та принципи діагностики і хірургічного лікування постраждалих з травматичною хворобою [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Я. Л. Заруцький, 2004. - 32 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Стрес, шок, термінальні стани [Текст] : прогр. та тези: Всеукр. наук. конф. студ., аспірантів, клін. ординаторів (16-17 жовт. 2003 р., м. Донецьк): присвяч. ювіл. Єльського Віктора Миколайовича / Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького. Каф. патол. фізіології, 2003. - 36 с.
Сомов, Евгений Евгеньевич.
Глазные болезни и травмы [Текст] : [Учеб. пособие для студентов, интернов и клин. ординаторов мед. вузов] / Е.Е. Сомов, 2002. - 233 с.
Лытаев, Сергей Александрович.
Адаптивные механизмы системы движения. Патогенетическое обоснование раннего восстановительного лечения ортопедо-травматологических больных [Текст] / С.А. Лытаев , Ю. Н. Шанин, С. Б. Шевченко, 2001. - 268 с.