Гостищев, Виктор Кузьмич.
Гнойная хирургия таза [Текст] : Руководство для врачей / В. К. Гостищев, Л. П. Шалчкова, 2000. - 287 с.
Тимофеев, Игорь Владимирович.
Патология лечения [Текст] : (Руководство для врачей) / И.В. Тимофеев; Гл. ред.: Ю.Н.Шанин, М.В.Рогачев, 1999. - 656 с.
Новое в офтальмологии : Реф.-информ. журн. / ГУ МНТК "Микрохирургия глаза" им. С.Н. Федорова. - Журнал выходит с 1995г.
Офтальмохирургия : Теорет. и науч.- практ. журн. / О-во офтальмологов России, ГУ МНТК "Микрохирургия глаза" им. С. Н.Федорова. - Журнал выходит с 1989г.
Харкен, Олден Х.
Секреты хирургии [Текст] : [Учеб. пособие для хирургов, травматологов, онкологов, урологов, сталкивающихся с хирург. лечением, студентов мед. учеб. заведений] / О.Х. Харкен; Пер. с англ. под ред. М.П. Толстых, 2004. - 469 с.
Нетлюх, Андрій Михайлович.
Співвідношення метаболітів андрогенів і глюкокортикоїдів у хворих з важкою черепно-мозковою травмою (значення для патогенетичної терапії і прогнозу) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.05 / А. М. Нетлюх, 2004. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Рефракционная хирургия и офтальмология : Науч.- практ. журн. / Офтальмол. науч. об-во, ООО МНИОЦ "Новый взгляд". - Журнал выходит с 2001г.
Тацюк, Сергій Вікторович.
Оптимізація перебігу ранового процесу у обпечених застосуванням вакуум-дренажу [Текст] : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / С. В. Тацюк, 2004. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сьомкін, Костянтин В’ячеславович.
Збройно-вибухові поранення голови мирного часу [Текст] : (клініка, діагностика, лікування): автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.05 / К. В. Сьомкін, 2004. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Коломієць, Світлана Веніамінівна.
Вермілат в комплексному лікуванні гнійних запальних процесів щелепно-лицевої ділянки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / С. В. Коломієць, 2004. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ольшанецкий, Александр Александрович.
500 хирургических советов и прописных истин [Текст] : [Пособие для практ. врачей] / А.А. Ольшанецкий, 2003. - 143 с.
Травматология и ортопедия России : Науч.-практ. журн. / Мед. ассоц.Санкт.-Петербург. ин-т травматологии и ортопедии. - Журнал выходит с 1993г.
Чепкий, Леонард Петрович.
Анестезіологія та інтенсивна терапія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / Л. П. Чепкий, Л. В.Новицька-Усенко, Р. О.Ткаченко, 2003. - 399 с.
Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова : науч.-практ. журн. / Ассоц. хирургов им. Н. И. Пирогова. - Журнал выходит с 1925г.
Эстетическая медицина : Науч.-практ. журн. / ЗАО "Космопресс". - Журнал выходит с 2001г.
Nikolayeva, Natalia Grigorievna.
Pediatric surgery [Text] : Selected lectures: Manual for students of Higner Medical Educational Establishments of the IIIrd- IVth levels of accreditation / N. G. Nikolayeva, 2004. - 178 p.
Сомов, Евгений Евгеньевич.
Лекарственные средства в современной офтальмологической практике [Текст] : [Учеб. пособие для студентов лечеб. и педиатр. фак. мед. вузов, врачей-интернов, клин. ординаторов и начинающих самостоят. работу офтальмологов] / Е.Е. Сомов, И.Б. Михайлов, 2003. - 64 с.
Пархоменко, Олена Геннадіївна.
Особливості діагностики, перебігу і лікування факоморфічної глаукоми [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 / О. Г. Пархоменко, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Коваленко, Лариса Миколаївна.
Підвищення ефективності субепітеліальної фоторефракційної кератектомії при корекції міопії високого ступеню [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 / Л. М. Коваленко, 2008. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Заєвська, Олена Віталіївна.
Ендотопографія злукового процесу черевної порожнини у раніше оперованих хворих та його лапароскопічна корекція [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / О. В. Заєвська, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи