Романовская В.А.
Анализ филогенетических критериев для оценки ранга таксонов у метанокисляющих бактерий [Текст] / В. А. Романовская, П. В. Рокитко // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 2. - С. 3-12
Царенко И.Ю.
Оптимизация питательной среды для культивирования Bacillus Subtilis ИМВ В-7023 [Текст] / И. Ю. Царенко, А. А. Рой, И. К. Курдиш // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 2. - С. 13-19
Бета-лактамази клінічних ізолятів родини Enterobacteriaceae [Текст] / Т. М. Полішко [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 2. - С. 20-25
Вплив різних типів іонізуючого опромінення на жирнокислотний склад клітинних ліпідів мікроскопічних грибів з радіоактивними властивостями [Текст] / Т. І. Тугай, О. І. Бузарова, В. А. Желтоножзький // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 2. - С. 26-32
Регулювання рівня сульфатів, сірководню та важких металів у техногенних водойомах сульфатвідновлювальними бактеріями [Текст] / С. П. Гудзь, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 2. - С. 33-38
Січкар С.В.
Активність окиснювальних ферментів рослинних клітин за умов експериментального мікоплазмозу [Текст] / С. В. Січкар, К. С. Коробкова // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 2. - С. 38-43
Белоусов А.О.
Симбиотические бактерии, модифицирующие процессы репродукции у Drosophila Melanogaster [Текст] / А. О. Белоусов, И. А. Козерецкая // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 2. - С. 43-52
Структурная стабильность ДНК транспозонных производных плазмиды рСА25 [Текст] / Т. Е. Горб, А. И. Кушкина, Т. В. Иваница // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 2. - С. 53-57
Особенности морфогенетического развития вирулентных мутантов эрвиниофага ZF40 [Текст] / Н. А. Король, Л. В. Романюк, А. Н. Остапчук // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 2. - С. 58-64
Дія похідних ізонікотинової кислоти на репродукцію вірусу Епштейна-Барр [Текст] / С. Д. Загородня, Н. В. Нестерова, В. П. Даниленко // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 2. - С. 65-72