Рафф, Гершел.
Секреты физиологии [Текст] : Вопросы, которые вам зададут на экзамене, на врачеб. обходе, в клинике: [Учеб. пособие для мед. вузов] / Г. Рафф; Пер. с англ. под общ. ред. Ю.В. Наточина, 2001. - 448 с.
Савицька, Ірина Михайлівна.
Реакції тканин поперечно-посмугованих м’язів та печінки на імплантацію хірургічних біодеструктивних матеріалів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.09 / І. М. Савицька, 2002. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Веселовский, Николай Сергеевич.
Биофизика одиночного синапса [Текст] : проект "Наук. кн." / Н. С. Веселовский, С. А. Федулова, П. Г. Костюк, 2004. - 118 с.
Кузнецов, Ігор Ернестович.
Функціональна динаміка осмосенситивної нейронної системи преоптичного /переднього гіпоталамуса [Текст] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / І. Е. Кузнецов, 2002. - 32 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Фізіологія з основами анатомії людини [Текст] : Підручник для студентів вищ. навч. закладів / Л.М. Малоштан, О.К. Рядних, Г.П. Жегунова та ін.; За ред. Л.М. Малоштан, 2003. - 431 с.
Острова, Тетяна Володимирівна.
Діагностичний алгоритм оцінки електричної активності мозку людини у нормі і при деяких формах розладів свідомості [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.03 / Т. В. Острова, 2002. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бабійчук, Любов Олександрівна.
Механізми температурно-осмотричної стабілізації еритроцитів при охолодженні й заморожуванні у присутності непроникаючого кріопротектора [Текст] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук: 03.00.19 / Л.О. Бабійчук, 2002. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кобилінська, Леся Іванівна.
Функціональні та метаболічні зміни кисневого гомеостазу в умовах адаптації до гіпоксії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.03 / Л. І. Кобилінська, 2002. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Руднєва, Вікторія Миколаївна.
Тривале гальмування Н-рефлексу людини при діїаферентної стимуляції [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / В. М. Руднєва, 2001. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Luciani, Luigi.
Physiologie des Menschen [Text]. Bd. 1, 1905. - 502 S.
Коковська, Оксана Валеріївна.
Особливості згортання крові в симетричних ділянках системи кровообігу у людей та тварин [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.03 / О. В. Коковська, 2004. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Черняк, Алла Миколаївна.
Кількісна оцінка психофізіологічних станів людини [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.03 / А. М. Черняк, 2004. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Cannon, Walter B.
The mechanical factors of digestion [Текст] / W.B. Cannon, 1911. - XI, 227 p.
Черкашина, Дар'я Вікторівна.
Дія цитозольних фракцій ембріональних тканин на стан печінки під час гіпотермічного зберігання та токсичного ураження [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03. 00. 19 / Д. В. Черкашина, 2004. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Richet, Charles.
Dictionnaire de Physiologie [Text]. Т. 2 : 1-er fasc, 1896. - 320 p.
Richet, Charles.
Dictionnaire de Physiologie [Text]. Т. 2 : 2-me fasc, 1897. - 321-640 p.
Richet, Charles.
Dictionnaire de Physiologie [Text]. Т. 9 : Premier Fascicule, Б.г. [1912]. - 909 p.
Sherrington, Charles S.
The integrative action of the nervous system [Текст] : монография / C.S. Sherrington, 1915. - XVI, 411 p.
Handbuch der physiologischen Methodik [Text] / Unter Mitwirkung von: L.Asher, A.Bethe, Chr.Bohr und anderen; Herausgegeben von R.Tigerstedt . Bd. 3, Abteilung 6 : Die Phonetik, 1911. - 276 S.
Handbuch der Physiologie des Menschen: In 4 Banden [Text] / Bearbeitet von: Chr. Bohr, R. du Bois-Reymond, H. Boruttau und anderen; Herausgegeben von W. Nagel. Bd. 4, Halfte 1 : Physiologie des Nerven- und Muskelsystems / Bearbeitet von: R. du Bois-Reymond, M. Cremer, M. von Frey und anderen, 1905. - XIII, 628 S.