Клінічна хірургія : наук.-практ. журн. / Наукове т-во хірургів України, Ін-т хірургії та трансплантології АМН України. - Журнал выходит с 1921г.
Пограничные заболевания в хирургии. Хирургия для гинекологов. Гинекология для хирургов [Текст] : Справ. пособие для практ. врача / А. А. Ольшанецкий, В. Р. Пепенин, В. Г. Радионов и др; под общ. ред. А. А. Ольшанецкий, 2002. - 375 с.
Cottrell, James E.
Anesthesia and Neurosurgery [Text] / J. E. Cottrell, H. Turndorf, 1986. - 530 p.
Mastery of surgery [Text] / H. Abcarian [et al.] ; ed.: L. M. Nyhus, R. J. Baker. Vol. 1, 1992. - p. 1-991; 1-41 с.
Mastery of surgery [Text] / H. Abcarian [et al.] ; ed.: L. M. Nyhus, R. J. Baker. Vol. 2, 1992. - p. v-xvi; 995-1891; 3-41 с.
Chirurgie [Text] / Martin medizin-technik. - (Martin). C 27, [б.г.], [1991]. - 969 S.
Chirurgie [Text] / Martin medizin-technik. - (Martin). C 31, [б.г.], [1993]. - 843 p.
Atlas of Head and Neck Surgery [Текст] / M. Allo, M. M. Goldsmith, M. E. Johns and others; Ed. by: M. E. Johns, J. C. Price, D. E. Mattox; The Johns Hopkins University Medical InstitutionsBaltimore, Maryland. Vol. 1, 1990. - 429 p.
Nutrition and metabolism in the surgical patient [Text] : The collected articles / Ed. by J. E. Fischer, 1996. - 831 p.
Клінічна хірургія [Текст] : [Посібник для практ. хірургів, лікарів загал. практики, лікарів-інтернів, студентів]: В 2-х т. / Л.Я. Ковальчук, В.Ф. Саєнко, Г.В. Книшов та ін.; За ред.: Л.Я. Ковальчук та ін. Т. 1, 2000. - 535 с.
Zlatkin, Michael B.
MRI of the shoulder [Text] / M. B. Zlatkin; Contributors: J. P. Iannotti, M. D. Schnall, 1991. - 174 p.
Cybersurgery: advanced technologies for surgical practice [Text] / R. M. Satava, J. M. Sackier, D.H. Birkett and others, 1998. - 201 p.
Пилипенко, Олександр Сергійович.
Сучасні підходи до діагностики та лікування діабетичної стопи [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / О. С. Пилипенко, 2005. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Офтальмологический журнал : Наук.-практ. журн. / АМН Украины, Ассоциация офтальмологов Украины; Ин-т глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова. - Журнал выходит с 1946г.
Клочан, Світлана Миколаївна.
Ортопедичні методи профілактики та лікування травматичних ушкоджень зубощелепної системи у спортсменів контактних силових видів спорту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / С. М. Клочан, 2004. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ковтун, Анатолій Іванович.
Вплив гіпербарооксії та даларгіну на оксидантно-антиоксидантну систему та функції нирок у хворих з гнійно-септичними ускладненнями [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.30 / А. І. Ковтун, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ортопедия, травматология и протезирование : Наук.-практ.журн. / АМН Украины, Ин-т патологии позвоночника и суставов им. М.И.Ситенко, Укр. ассоц. ортопедов-травматологов. - Журнал выходит с 1927г.
Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії : Науч.-практ. журн. асоц. лікарів ендоскопістів України / Укр. фонд підтримки та розвитку нейроендоскопії та ендоскопічної нейрохірургії. - Журнал выходит с 1996г.
Мацюк, Станіслав Володимирович.
Лікування постраждалих з політравмою (стандартизація та уніфікація медичної допомоги) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.21 / С. В. Мацюк, 2004. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пилипенко, Микола Іванович.
Радіологічна термінологія: українська, англійська, російська [Текст] / М.І. Пилипенко, Л.Г.Розенфельд, 1999. - 435 с.