Светличная, Евгения Ивановна.
Латинский язык [Текст] : учеб. для студ. фармац. фак. и фармац. высш. учеб. заведений III-IV уровней аккредитации / Е. И. Светличная, И. А. Толок, 2002. - 383 с.
Triple i Prescribing Guide [Text] : July - September 1996 / Ed. S.Turco, 1996. - 551 p.
Аптека : Актуальная справочная информация о лекарств. препаратах,зарегистриров. в России / Гл. ред. С.П. Лихачев. - Журнал выходит с 1997г.
Нормативні акти з організації роботи аптечних та хіміко-фармацевтичних підприємств [Текст] / Львів. держ. мед. ун-т ім. Д. Галицького; Укладачі: Т.А. Грошовий та ін.; Під ред. Б.С. Зіменковського. Кн. 2 : Реєстрація (перереєстрація) лікарських засобів і виробів медичного призначення. Промислове виробництво лікарських препаратів, 2003. - 408 с.
Нормативні акти з організації роботи аптечних та хіміко-фармацевтичних підприємств [Текст] / Львів. держ. мед. ун-т ім. Д. Галицького; Укладачі: Т.А. Грошовий та ін.; Під ред. Б.С. Зіменковського. Кн. 3 : Реалізація та контроль якості лікарських засобів в Україні, 2003. - 441 с.
В мире лекарств: клиническая фармакология и фармакотерапия / Изд. дом "Мед. вестник". - Журнал выходит с 1999г.
Трощіна, Тетяна Леонідівна.
Фармакологічне вивчення нового репаративного засобу з трави звіробою [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Т. Л. Трощіна, 2001. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Physicians’ Desk Reference [Текст] : For Nonprescription Drugs, 1981. - 666 p.
Новодержин Б.А.
Гештальттерапия [Текст] / Б.А. Новодержин, О.К. Романенко, 1997. - 40 с.
Дроговоз, Світлана Мефодіївна.
Фармакологія на допомогу лікарю, провізору та студенту [Текст] : (Підруч. - довід. для студунтів вищ. навч. закладів) / С.М. Дроговоз, В.В. Страшний, 2002. - 479 с.
Тести ректорського контролю з фармакології для студентів ІІІ курсу медичного факультету [Текст] / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. заг. та клін. фармакології, 2003. - 105 с.
Основи біологічної і медичної фізики, інформатики й апаратури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / Л. О. Афанасьєва, П. Г. Жуматій, О. В. Мандель [та ін.] ; за ред. Л. С. Годлевського, 2003. - 256 с.
Медична реабілітація та приватна фізіотерапія [Текст] : (навч. посібник) : для студ. VI курсу, лікарів-інтернів різного фаху мед. вузів / В. В. Кенц, І. П. Шмакова, Є. О. Косовєров, А. В. Паненко, 2001. - 169 с.
Актуальні проблеми медицини, фармації та біології [Текст] : Зб. наук. пр. / Гол. ред. М.С. Регеда; Мед. коледж "Монада". № 1, 2003. - 143 с.
Миллиметровые волны и фотосинтезирующие организмы [Текст] / [А.Х.Тамбиев, Н.Н.Кирикова, О.В.Бецкий, Ю.В.Гуляев], 2003. - 175 с.
Спасают гормоны [Текст] / М.И.Балаболкин, В.А.Петеркова, О.В.Фофанова и др., 2003. - 63 с.
Пэйрубер, Дитмар.
Объёмы гомеопатической медицины [Текст] / Д. Пэйрубер, 2003. - 181 с.
Иванив, Александр Петрович.
Гомеопатические средства в неврологии и медицинской реабилитации больных с поражениями нервной системы [Текст] / А. П. Иванив, 2003. - 284 с.
Український гомеопатичний щорічник [Текст] / Одес. наук.-мед. гомеопатичне т-во та ін.; за ред. О. П. Іваніва. Т. 1 : Актуальні питання гомеопатичної медицини. Праці першої української науково-практичної конференції "Актуальні питання гомеопатичної медицини" (м.Одеса, 3-4 жовтня 1998), 1998. - 200 с.
Український гомеопатичний щорічник [Текст] / Одес. наук.- мед. гомеопатичне т-во та ін.; За ред. О.П.Іваніва. Т. 2, 1999. - 179 с.