Шифр: Б 49 (Журнал)
Біотехнологія [Текст] : двоміс. наук. журн./ НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна ; голов. ред. С. В. Комісаренко. - К. : [б. и.], 2008 - . - Выходит раз в два месяца. - ISSN 1995-5537

Зареєстрованi надходження


Веб-сайт