1850
Лихота, Олена Борисівна.
Фармакокінетика коротколанцюжкових жирних кислот та їх екзогенних метаболітних попередників [Текст] : дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / О. Б. Лихота ; Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України. - Одеса : [б. и.], 2011. - 170 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 148-170.
УДК
615.015:661.741(043.3)

Доп. точки доступа:
Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)