Х 22063
Лихота, Олена Борисівна.
Фармакокінетика коротколанцюжкових жирних кислот та їх екзогенних метаболітних попередників [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / О. Б. Лихота ; Одес. нац. мед. ун-т, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України. - О. : [б. и.], 2011. - 19 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 15-17.
УДК
615.015:661.741(043.3)

Доп. точки доступа:
Одес. нац. мед. ун-т
Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)