Лихота, Олена Борисівна.
Фармакокінетика коротколанцюжкових жирних кислот та їх екзогенних метаболітних попередників [Текст] : дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / О. Б. Лихота, 2011. - 170 с.