Рафаїл Осипович Файтельберг [Текст] : бібліогр. покажч. літ. до 100 річчя з дня народження / наук. ред. В. Р. Файтельберг-Бланк, 2002. - 73 с.
Яків Юлійович Бардах [Текст] : Біобібліогр. покажч. літ. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, 2004. - 29 с.
Михайло Петрович Павловський [Текст] : Біобібліографія / Наук. б-ка Львів. держ. мед. ун-ту ім. Д. Галицького та ін., 1999. - 264 с.
В помощь хирургу, анестезиологу и реаниматору [Текст] : Рек. аннот. указ. отеч. и зарубеж. кн.: в ... вып. / Укр. респ. науч. мед. б-ка им. Д. И. Ульянова. - (В помощь практ. врачу). Вып. 15 / сост. М. В. Длугунович, 1985. - 126 с.
В помощь хирургу [Текст] : Рек. аннот. указ. отеч. и зарубеж. книг / Укр. Респ. науч. мед. б-ка им. Д.И. Ульянова. - (Медицина. Информация.) (В помощь практическому врачу). Вып. 18 / сост. Л. И. Щербак, 1989. - 145 с.
Яков Борисович Резник [Текст] : Библиогр. указ. / Гос. мед. ун-т им. Н. А. Тестемицану, Респ. Молдова, 1992. - 31 с.
Микола Михайлович Амосов. Легенда світової науки [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України, 2009. - 78 с.
Пирогов М. І. 1810-1881 [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. Є. Корнілова, Л. І. Шпукал, Є. В. Коцюра [та ін.]; відп. за вип. Л. І. Шпукал, 2010. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Олександр Євгенович Лоскутов [Текст] : біобібліогр. покажч. / Дніпропетр. держ. мед. акад., Наук. б-ка, 2010. - 127 с.
Мерков Аркадій Михайлович, Камінський Лев Семенович, Птуха Михайло Васильович [Текст] : біобібліограф. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України, Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистики, 2009. - 48 с.
Лікарська совість м. Києва початку ХХ ст. [Текст] : до 150-річчя від дня народж. Теофіла Гавриловича Яновського : біобібліогр. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України, Нац. музей медицини України, 2011. - 55 с.
В. В. Бойко [Текст] : бібліогр. / НАМН України, Ін-т заг. та невідклад. хірургії, 2012. - 290 с.
Заслуженный деятель науки УССР, профессор Е. Д. Двужильная (к 100-летию со дня рождения) [Текст] : биобиблиогр. указ. / Одес. нац. мед. ун-т, Науч. б-ка, 2012. - 29 с.
Життя, присвячене людям [Текст] : до 160-річчя від дня народж. Володимира Костянтиновича Високовича / Нац. наук. мед. б-ка України, Наук. б-ка Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова, 2014. - 82 с.
Микола Іванович Пирогов (1810-1881) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка, 2015. - 104 с.
Наукові праці І. І. Мечникова та його харківських учнів у фонді Харківської наукової медичної бібліотеки [Текст] : друк. каталог / Харк. наук. мед. б-ка, 2016. - 149 с.
Иван Соломонович Бериташвили [Текст] / АН СССР, 1989. - 112 с.
Лосєв Олександр Олександрович. Професор ОНМедУ, зав. кафедрою дитячої хірургії (до 70-річчя з дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка, 2018. - 42 с.
Венгер Людмила Віленівна. Професор ОНМедУ, зав. кафедрою офтальмології (до 50-річчя з дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка, 2018. - 45 с.
Ткаченко Олександр Іванович. Заслужений лікар України. Професор ОНМедУ, зав. кафедрою хірургії № 4 з курсом онкологі (до 60-річчя з дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка, 2018. - 60 с.