Х 22344
Пономаренко, Анатолій Миколайович.
Гігієнічні основи профілактики чинників ризику для працівників основних професій транспортної галузі [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / А. М. Пономаренко ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, Укр. НДІ медицини транспорту. - Д. : [б. и.], 2012. - 31 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 24-28.
УДК
613.6:656(043.3)

Доп. точки доступа:
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького
Укр. НДІ медицини транспорту

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)