1867
Шухтіна, Ірина Миколаївна.
Механізм формування внутрішньотканинного (внутрішньоклітинного) "депо" гелікобактерної інфекції у хворих на хронічний гелікобактеріоз [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / І. М. Шухтіна ; Укр. НДІ медицини транспорту. - Одеса : [б. и.], 2012. - 153 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 125-153.
УДК
616.98:579.842]-092(043.3)

Доп. точки доступа:
Укр. НДІ медицини транспорту

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)