Х 22384
Шухтіна, Ірина Миколаївна.
Механізм формування внутрішньотканинного (внутрішньоклітинного) "депо" гелікобактерної інфекції у хворих на хронічний гелікобактеріоз [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / І. М. Шухтіна ; Одес. нац. мед. ун-т, Укр. НДІ медицини транспорту. - О. : [б. и.], 2012. - 19 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 14-15.
УДК
616.98:579.842]-092(043.3)

Доп. точки доступа:
Одес. нац. мед. ун-т
Укр. НДІ медицини транспорту

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ХР (2)
Свободны: ХР (2)