Шухтіна, Ірина Миколаївна.
Механізм формування внутрішньотканинного (внутрішньоклітинного) "депо" гелікобактерної інфекції у хворих на хронічний гелікобактеріоз [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / І. М. Шухтіна, 2012. - 153 с.