Шифр: Ф 27 (Журнал)
Фармакологія та лікарська токсикологія [Текст] : двоміс. наук.-практ., мед. журн./ Ін-т фармакології та токсикології НАМН України, Асоц. фармакологів України" ; голов. ред. Т. А. Бухтіарова. - К. : [б. и.], 2007 - . - Выходит раз в два месяца

Зареєстрованi надходження


Веб-сайт