Х 22662
Онуфриенко, Оксана Вікторівна.
Нейротропна активність в ряду нових 3-ацилокси-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-онів [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / О. В. Онуфриенко ; Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України, Одес. нац. мед. ун-т. - О. : [б. и.], 2012. - 19 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 14-16.
Параллельные издания: Онуфриенко О. В. Нейротропна активність в ряду нових 3-ацилокси-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-онів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / О. В. Онуфриенко. - О., 2012. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) (Шифр CD)
УДК
615.217.34(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена вивченню нейрофармакологічного спектру дії 19 нових сполук – 3-ацилокси-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепіну. Вивчення зв’язку структура - гіпноседативні та протисудомні властивості 3-ацилокси-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепіну показало, що досліджені сполуки проявляють високу снодійну (ED ₅₀ 0,22-1,50 мг/кг), протисудомну (ED ₅₀ 0,05-0,42 мг/кг) і седативну активність (ED ₅₀ 0,18-0,97 мг/кг), зі збільшенням довжини ланцюга та ліпофільності їх фармакологічна активність падає. Деякі з вивчених сполук не поступаються за фармакологічною дією препарату Левана ® ІС та його метаболіту 3-гідроксифеназепаму. При тривалому введенні циназепаму дозою 0,4 мг/кг (ED ₅₀ ) протягом (14 та 30 діб ) не спостерігається розвиток толерантності за снодійним ефектом. На відміну від циназепаму при тривалому введенні 3-гідроксифеназепаму дозою 0,25 мг/кг (ED ₅₀) протягом 30 діб спостерігається толерантність за снодійним ефектом та відмічається відновлення седативної активності. За допомогою аналізу ЕКоГ показано, що за характером впливу на цикл ″спання-неспання″ 3-гідроксифеназепам (2,5 мг/кг) не відрізняється від циназепаму, і не змінює структуру сну. Під впливом циназепаму і 3-гідроксифеназепаму у щурів з попереднім введенням резерпіну (2,0 мг/кг), який призводить до значних змін у структурі сну, нормалізується тривалість фази поверхневого повільнохвильового сну, збільшується тривалість фази парадоксального сну та знижується його фрагментованість до рівня інтактних щурів


Доп. точки доступа:
Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ХР (2)
Свободны: ХР (2)

Копия: эл. опт. диск (CD-ROM) Шифр CD-ROM/454 (ХР)