612
Ф 504
Фізіологія [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV рiвня акредитацiї / О. А. Кащенко, О. М. Поспєлов, С. Л. Ляшенко, Г. О. Волохова; за ред. О. А. Шандри ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : ОНМедУ, 2013. - 287 с. : табл. - (Бібліотека студента-медика). - Предм. покажч.: с. 282-283. - Бібліогр.: с. 285. - ISBN 978-966-443-049-1. - ISBN 978-966-7733-47-6 (серия)
Параллельные издания: Фізіологія : навч. посiб. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV рiвня акредитацiї / О. А. Кащенко, О. М. Поспєлов, С. Л. Ляшенко, Г. О. Волохова; за ред. О. А. Шандри. - Одеса : ОНМедУ, 2013. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-966-443-049-1 (Шифр CD)
УДК
612
612(075.8)

Аннотация:

Навчальний посібник створено згідно з програмою викладання дисципліни "Фізіологія" у вищих медичних навчальних закладах України за кредитно-модульною системою. Кожному заліковому модулю відповідає розділ посібника, а кожному змістовому модулю - глава. Наведено методики практичних робіт питання, тестові та ситуаційні завдання різного ступеня складності, які виносяться на підсумковий модульний контроль. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих медичних навчальних закладів.


Доп. точки доступа:
Кащенко, Ольга Анатоліївна
Поспєлов, Олексій Михайлович
Ляшенко, Світлана Леонідівна
Волохова, Галина Олександрівна
Шандра, Олексій Антонович\ред.\
Одес. нац. мед. ун-т
Одеський національний медичний університет
Одесский национальный медицинский университет
Одеський державний медичний університет
Одесский государственный медицинский университет
Одесский медицинский институт
Одеський медичний інститут
Odessa National Medical University
Odessa state medical university

Имеются экземпляры в отделах: всего 394 : ФУЛ (389), ХР (5)
Свободны: ФУЛ (389), ХР (5)

Копия: эл. опт. диск (CD-ROM) (ХР; СБЧЗ)