Шифр: І1/2007/2
Журнал
Інфекційні хвороби [Текст] : Наук.-практ.мед.журн./ Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевского, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В.Громашевскького АМН України, АН вищ. шк.України, Терноп. НДІ"Пробл. людини". - Тернопіль, 1995 - . - ISSN 1681-2727. - Выходит ежеквартально
2007г. N 2

Зміст


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗППС (1)
Свободны: ЧЗППС (1)