Геращенко, Ігор Іванович.
Фізико-хімічне обгрунтування, розробка та вивчення нових лікарських засобів на основі високодисперсного кремнезему [Текст] : автореф. дис. ... д-ра фармац. наук : 15.00.05 / І. І. Геращенко, 1997. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Славіна, Ніна Георгіївна.
Вплив фенольних пігментів винограду на перебіг нітритної інтоксикації [Текст] : експерим. дослідж. : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.08 / Н. Г. Славіна, 1996. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Марющенко, Анатолій Михайлович.
Мікробіологічне обгрунтування розробки мазі "Метрокаін" та удосконалення методів контролю антибактеріальних препаратів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.05 / А. М. Марющенко, 1995. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Славина, Нина Георгиевна.
Влияние фенольных пигментов винограда на течение нитритной интоксикации [Текст] : (эксперим. исслед.): дис. ... канд. биол. наук: 14.03.08 / Н.Г. Славина, 1996. - 218 с.
Гридіна, Тетяна Леонідівна.
Противірусні властивості офіціальних препаратів декаметоксину, етонію та унітіолу по відношенню до вірусів грипу та простого герпесу [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Т. Л. Гридіна, 2008. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Подгорный, Константинъ Макаровичъ.
Матеріалы къ вопросу о вліяніи іода на болѣзнетворныя бактеріи [Текст] : эксперим. изсл. : дис. ...д-ра медицины / К. М. Подгорный, 1897. - 76 с.
Дівоча, Валентина Панасівна.
Біолого-вірусологічне обґрунтування антипротеазної терапії грипу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.32 / В. П. Дівоча, 2009. - 41 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Романенко, Людмила Іванівна.
Гігієнічна оцінка антимікробної дії композитів з наночастками срібла [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.02.01 / Л. І. Романенко, 2016. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи