Х 23416
Пипа, Лариса Володимирівна.
Токсоплазмозна інфекція у дітей : особливості перебігу, діагностики, лікування [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.13 / Л. В. Пипа ; Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Каф. педіатрії. - К. : [б. и.], 2005. - 38 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 30-34.
УДК
616.993.192.1-053.2-02-07-08(043.3)

Аннотация:

Работа посвящена изучению закономерностей развития токсоплазмозной инфекции у детей, особенностей клинико-морфологической картины приобретённого токсоплазмоза, предикторов его хронизации, поиску современных методов диагностики и лечения.


Доп. точки доступа:
Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського
Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова
Каф. педіатрії

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)