Х 23436
Саідова, Фаріда Хейраддін кизи.
Клініко-морфологічна характеристика і тактика хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.14 / Ф. Х. к. Саідова ; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України, Наук. центр хірургії ім. М. А. Топчибашева. - К. : [б. и.], 2008. - 40 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 32-35.
УДК
616.441-006.5-089(043.3)

Аннотация:

Диссертация посвящена изучению клинико-морфологических иммунологических, генетических характеристик многоузлового эутиреоидного зоба (МУЭЗ) и разработке методов улучшения отдалённых результатов его хирургического лечения.


Доп. точки доступа:
Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України
Наук. центр хірургії ім. М. А. Топчибашева

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)