Х 23685
Паращук, Богдан Миронович.
Комплексна терапія хворих на екзему з урахуванням стану пероксидного окиснення ліпідів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 / Б. М. Паращук ; Ін-т дерматології та венерології АМН України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Каф. терапії № 2, Каф. дерматології, венерології ФПДО. - Х. : [б. и.], 2010. - 16 с. - Бібліогр.: с. 12-13.
УДК
616.521-008.93-085(043.3)

Аннотация:

Досліджено характер змін імунного гомеостазу, процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантного захисту (АОЗ) у хворих на екзему. Проведено порівняльне вивчення біохімічних та імунологічних показників у хворих з істинною та мікробною екземою. Встановлено, що ступінь вираженості активації процесів ПОЛ у хворих з істинною екземою є дещо вищим у порівнянні з мікробною. Вперше експериментально доведено вплив антиоксидантних препаратів на корекцію порушень ПОЛ у щурів. Обгрунтовано доцільність включення у комплексне лікування хворих на екзему лікарських засобів з антиоксидантними властивостями. Розроблено етапний метод комплексного лікування хворих на істинну та мікробну екзему з застосуванням антиоксидантних засобів (реамберину та тіотриазоліну). Вперше встановлено показники ПОЛ та антиоксидантної активності у разі застосування даних препаратів, проведено їх порівняльне дослідження. Доведено доцільність обстеження антиоксидантної активності організму та ПОЛ у хворих на екзему. Експериментально підтверджено ефективність застосування запропонованого комплексного методу лікування хворих на екзему з використанням препаратів реамберину та тіотриазоліну.


Доп. точки доступа:
Ін-т дерматології та венерології АМН України
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького
Каф. терапії № 2
Каф. дерматології, венерології ФПДО

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)