Х 23682
Паніна, Любов Володимирівна.
Варіабельність серцевого ритму і функціонально-метаболічна активність різних органів при експериментальній гемічній гіпоксії та попередньому застосуванні коригуючих середників [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.03 / Л. В. Паніна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Л. : [б. и.], 2007. - 23 с. : іл. - Бібліогр.: с. 16-20.
УДК
616.152.21(043.3)
612.172.2:612.015.3(043.3)

Аннотация:

Досліджено механізми впливу нітриту натрію на функціонально-метаболічну активність мітохондрій печінки, серця, мозку та крові, параметри варіабельності серцевого ритму високо- та низькорезистентних до дії гіпоксії щурів за умов попереднього застосування олії амаранту й інтервального гіпоксичного тренування. Встановлено, що нітритна інтоксикація у тварин з різною резистентністю до гіпоксії проявляється різним типом реакцій системи пероксидне окиснення ліпідів - антиоксидантна активність у всіх аналізованих середовищах. У відповідь на дію нітриту натрію у високорезистентних щурів у порівнянні з низькорезистентними виявлено вищий рівень спектральних коливань варіабельності серцевого ритму, пов'язаних із симпатичним модулюючим впливом на кардіоваскулярну систему. У всіх тварин виявлено формування нерегулярного ритму у разі наявності тахікардії. З'ясовано, що попереднє застосування коригуючих засобів у високорезистентних щурів згідно аналізу змін параметрів функціональної активності регуляторних систем організму й вільнорадикального гомеостазу забезпечує високий рівень та ефективність пристосувальних реакцій у всіх досліджуваних органах у порівнянні з введенням нітриту натрію.


Доп. точки доступа:
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)