Х 23677
Павлик, Сергій Володимирович.
Оптимізація інтенсивної та високодозової хіміотерапії з трансплантацією автологічних стовбурових клітин периферичної крові в комплексному лікуванні дітей, хворих на злоякісні солідні новоутворення [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / С. В. Павлик ; Нац. ін-т раку. - К. : [б. и.], 2009. - 20 с. : табл. - Бібліогр.: с. 16-17.
УДК
616-006.04-053.2-085.28/361(043.3)

Аннотация:

Визначено фактори, що впливають на ефективність мобілізації та колекції автологічних стовбурових клітин периферичної крові (СКПК) у дітей, хворих на злоякісні солідні новоутворення, а також ефективність застосування підтримки гемопоезу СКПК після високодозової та інтенсивної хіміотерапії (ХТ) у процесі лікування дітей з прогностично несприятливими формами злоякісних солідних новоутворень. Розглянуто комплекс факторів, які впливають на ефективність мобілізації. Встановлено, що вік пацієнта, мобілізаційний режим ХТ, час та тривалість призначення колонієстимулювального фактора (КСФ), кількість лейкоцитів у день лейкоцитаферезу, об'єм опрацьованої крові за один сеанс лейкоцитаферезу є факторами, які достовірно впливають на ефективність проведення мобілізації СКПК. Підтверджено ефективність методу підтримки кровотворення СКПК після проведення високодозової та інтенсивної ХТ у дітей з прогностично несприятливими формами злоякісних солідних новоутворень. Запропоновано алгоритм застосування оптимальної схеми мобілізації для певних груп дітей зі злоякісними солідними новоутвореннями.


Доп. точки доступа:
Нац. ін-т раку

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)