Х 23673
Москалик, Оксана Євгенівна.
Можливі фактори ризику та профілактика раку гортані у хворих віком до 50-ти років, які контактували у своїй професійній діяльності з шкідливими речовинами [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / О. Є. Москалик ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - К. : [б. и.], 2006. - 21 с. : табл. - Бібліогр.: с. 17-18.
УДК
616.22-006.6-02:613.63]-084(043.3)

Аннотация:

Досіджено епідеміологічні закономірності розповсюдження раку гортані у Львівській області на підставі аналізу захворюваності в різних районах області на 100 тис. населення, та статистику захворюваності на цю хворобу людей до 50-ти років, жителів Львівщини. Визначено можливі фактори ризику, які сприяли розвитку цієї хвороби. Значну увагу приділено ролі професії (з урахуванням професійного маршруту). Виявлено, що у 93,3 % випадків захворюваність на рак гортані у людей віком до 50-ти років значною мірою спричинена професійними факторами, зокрема зваркою (24,7 %), водінням траспорту (23,6 %) та сільськогосподарськими роботами (14,6 %). Проведені дослідження дозволяють виділити групи ризику щодо розвитку раку гортані. Доведено, що частіше хворіють зварювальники, водії, працівники сільського господарства, особливо за поєднання з тютюнопалінням. Виконано оригінальні дослідження вмісту шкідливих хімічних елементів за допомогою рентген-флюоресцентної спектрометрії у зварних аерозолях, сигаретах. Експериментально виявлено величину твердих частинок зварних аерозолів, що потрапляють у дихальні шляхи зварників під час зварки, якщо вони не користуються респіраторами. Доведено доцільність використання респіраторів під час роботи зі зваркою. Показано перевагу респіраторів типу СИЗОД - ФГП - 310 РУ - 60м у порівнянні з респіраторами фірми "ЗМ".


Доп. точки доступа:
Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)