Х 23660
Задорожний, Андрій Михайлович.
Хронічний набутий токсоплазмоз з проявами ураження гіпоталамічної ділянки (клініка, діагностика, лікування) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 / А. М. Задорожний ; Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - К. : [б. и.], 2011. - 20 с. : табл. - Бібліогр.: с. 17-18.
УДК
616.993.192.1-036.12:616.831.4(043.3)

Аннотация:

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-практичної задачі, яка полягає у поглибленні уявлень про клінічні та лабораторні особливості хронічного набутого токсоплазмозу з переважанням проявів ураження гіпоталамічної ділянки, з метою вдосконалення діагностики й призначення адекватної терапії.


Доп. точки доступа:
Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)