Х 23655
Геранін, Станіслав Ігорович.
Застосування гемокоагулюючих та антисептичних засобів при односеансному вітальному екстирпаційному методі лікування пульпіту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / С. І. Геранін ; Харк. нац. мед. ун-т, Укр. мед. стоматол. акад. - Х. : [б. и.], 2011. - 20 с. : табл. - Бібліогр.: с. 15-17.
УДК
616.314.18-002-08(043.3)

Аннотация:

Уперше вивчено гемокоагулювальні та фібринолітичні властивості інтактної пульпи та у разі її запалення. За допомогою полімеразної ланцюгової реакції досліджено мікрофлору кореневих каналів за різних форм пульпіту. Визначено антибактеріальну активність антисептичних розчинів хлоргексидину (0,5 %, 1 %, 2 %) та гіпохлориту натрію (3 %, 5,25 %), а також гемостатичних засобів алюмогель та "Viscostat Clear" щодо мікрофлори кореневих каналів за різних форм пульпіту. Вивчено вплив гемостатичних засобів і матеріалів для постійної обтурації кореневих каналів на підставі епоксидних смол, гідроокису кальцію й евгенолу на процеси гемокоагуляції та фібринолізу за односеансного методу лікування пульпіту. Удосконалено односеансний екстирпаційний спосіб лікування різних форм пульпіту з використанням антисептичного 2 %-розчину хлоргексидину, гемостатичного препарату алюмогель та силеру тіедент на основі вивчення процесів гемокоагуляції та фібринолізу.


Доп. точки доступа:
Харк. нац. мед. ун-т
Укр. мед. стоматол. акад.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)