Х 23654
Герасименко, Сергій Іванович.
Початкові сенсоневральні порушення слуху при наявності судинних чинників [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / С. І. Герасименко ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. - К. : [б. и.], 2010. - 25 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 19-20.
УДК
616.28-008.1-06:616.13/16(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена вивченню стану різних відділів слухового аналізатора, мозкового кровообігу та біоелектричної активності головного мозку у хворих з судинними чинниками з метою підвищення якості ранньої діагностики сенсоневральних порушень слуху судинного генезу та їх профілактики.


Доп. точки доступа:
Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)