Х 23688
Півоварова, Оксана Анатоліївна.
Стан респіраторної та нереспіраторної функції легень у хворих на цукровий діабет 2 типу і метаболічний синдром [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / О. А. Півоварова ; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України, Луган. держ. мед. ун-т. - К. : [б. и.], 2009. - 24 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 20-21.
УДК
616.379-008.64-06:616.24-008(043.3)

Аннотация:

Вивчено особливості порушень респіраторної та нереспіраторної функції легень у хворих на цукровий діабет (ЦД) II типу та метаболічний синдром (МС) і запропоновано шляхи покращання діагностики уражень легеневої системи у даних хворих. На підставі вивчення стану респіраторної та нереспіраторної функцій легень у хворих на ЦД II типу та МС встановлено, що присутність ознак МС у хворих на ЦД II типу обумовлює погіршення стану респіраторної та нереспіраторної функції легень у порівнянні з відповідними показниками у хворих на ЦД II типу без ознак МС. У хворих на ЦД II типу у поєднанні з МС та без МС проведено комплексне дослідження функціональних показників, спектрофотометричних, тензіо- та реометричних показників конденсату вологи повітря, що видихається (КВПВ), газового та кислотно-лужного стану (КЛС) крові, гістологічного та морфометричного стану легень і бронхіального дерева. Виявлено особливості стану респіраторної та нереспіраторної функції легень у хворих на ЦД II типу у поєднанні з МС і без МС. Визначено чинники, які впливають на показники функції зовнішнього дихання, реологічні властивості КВПВ, на надмірне виділення NOx. На підставі аналізу результатів гістологічного дослідження виявлено структурні зміни легеневої тканини, які характеризуються ураженням провідної та респіраторної зон за рахунок зменшення легеневої поверхні внаслідок розпаду структури альвеолярних стінок і міжальвеолярних перетинок, а також трансформацією бронхіального дерева та бронхіол у померлих, які хворіли на ЦД II типу у поєднанні з МС і без МС.


Доп. точки доступа:
Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України
Луган. держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)