1964
Ніточко, Катерина Олександрівна.
Прогнозування, профілактика та шляхи зниження внутрішньоутробного інфікування при недоношеній вагітності та передчасному розриві навколоплодових оболонок [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / К. О. Ніточко ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2014. - 178 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 154-178.
Параллельные издания: Ніточко, Катерина Олександрівна Прогнозування, профілактика та шляхи зниження внутрішньоутробного інфікування при недоношеній вагітності та передчасному розриві навколоплодових оболонок : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / К. О. Ніточко; Одес. нац. мед. ун-т. - О., 2014. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) (Шифр CD/468)
УДК
618.33-022.7-06:618.396:618.346-007.251]-036-084(043.3)

Аннотация:

Дисертація є новим рішенням актуальної проблеми сучасного акушерства та перинатології – оптимізації тактики ведення недоношеної вагітності при ПРПО з метою зниження частоти внутрішньоутробної інфекції та перинатальних втрат. Базуючись на порівнянні постнатальних наслідків у недоношених новонароджених в залежності від тривалості безводного проміжку та гестаційного віку, доведено доцільність пролонгування вагітності на термін 48 –168 годин після 28 тижнів, що сприяло зниженню перинатальної захворюваності, а саме, зменшенню важких форм синдрому дихальних розладів без збільшення частоти інфекційних ускладнень у жінок. Після 32 тижня тривале пролонгування вагітності є недоцільним. Достовірними прогностичними критеріями внутрішньоутробної інфекції при недоношеній вагітності та ПРПО є наявність у жінки активних маркерів урогенітальної інфекції, виражене маловоддя, підвищення рівня С –реактивного білка ++, зниження концентрації глюкози у амніотичній рідині (менше 1 ммоль/л), тривалість безводного проміжку більше 168 годин після 28 тижня вагітності. Рання діагностика та оцінка ознак внутрішньоутробного інфікування, призначення комплексного профілактичного лікування та своєчасне розродження дозволяє знизити захворюваність матері та новонародженого, частоту перинатальних втрат від вродженої інфекції при недоношеній вагітності та ПРПО.


Доп. точки доступа:
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

Копия: ел. опт. диск (CD-ROM) Шифр CD-ROM/468 (ХР)