1968
Шпак, Ігор Вікторович.
Акушерські та перинатальні ускладнення у жінок, хворих на грип (епідеміологія, клініка, прогнозування, профілактика) [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / І. В. Шпак ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2014. - 383 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 313-355.
Параллельные издания: Шпак І. В. Акушерські та перинатальні ускладнення у жінок, хворих на грип (епідеміологія, клініка, прогнозування, профілактика) : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / І. В. Шпак. - О., 2014. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) (Шифр CD)
УДК
618.3-06:616.921.5]-036.22-07-084(043.3)

Доп. точки доступа:
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

Копия: эл. опт. диск (CD-ROM) Шифр CD-ROM/440 (ХР)