Шпак, Ігор Вікторович.
Акушерські та перинатальні ускладнення у жінок, хворих на грип (епідеміологія, клініка, прогнозування, профілактика) [Електроний ресурс] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / І. В. Шпак, 2014. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)