1965
Морозова, Наталя Ігорівна.
Профілактика порушень інволюції матки в післяпологовому періоді [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Н. І. Морозова ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2014. - 134 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 120-134.
Параллельные издания: Морозова Н. І. Профілактика порушень інволюції матки в післяпологовому періоді : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Н. І. Морозова. - О., 2014. - 1ел. опт. диск (CD-ROM) (Шифр CD)
УДК
618.714-007.16-084(043.3)

Аннотация:

У дисертації запропоновано нове рішення актуальної задачі сучасного акушерства - зниження частоти гнійно –септичних захворюваньу жінок групи ризику щодо розвитку порушень інволюції матки в післяпологовому періоді.

На підставі вивчення клініко-анамнестичних, ультразвукових, доплерометричних, цитологічних, даних оцінки інтерферонового статусу, цитокінового профілю і мікробіоценозу пологових шляхіввиявлені фактори ризику розвитку порушень інволюції матки та ранні діагностичні критерії порушень інволюції матки у післяпологовому періоді.

Серед чинників ризику розвитку порушень інволюції матки встановлено: багатоводдя, анемію, великий плід, аномалії пологової діяльності, передчасне відходження навколоплідних вод, гіпотонічні кровотечі, ручне відділення плаценти і виділення посліду.

Була вивчена динаміка концентрації прозапальних цитокінів в лохіях і сироватці крові у жінок з порушеннями інволюції матки в післяпологовому періоді, а також їх патогенетичне значення в розвитку запального процесу. Встановлені особливості імунного статусу у породіль з порушеннями інволюції матки, які характеризуються збільшенням рівня прозапальних цитокінів (ІЛ-1β и ФНП-α) в лохіях і сироватці крові.

Оцінена ефективність мізопростолу у пацієнток із порушеннями інволюції матки. Профілактика порушень інволюції маткиз використанням мізопростолу після пологів на протязі 24-х годинпідвищувало концентрацію прозапальних цитокінівяк в сироватці крові, так і в лохіях, що привело до зниження післяпологових ускладнень: субінволюції матки −у 1,4 рази, гематолохіометри −у 2 рази, ендометрита –у 2 рази.


Доп. точки доступа:
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

Копия: эл. опт. диск (CD-ROM) Шифр CD-ROM/469 (ХР)