Х 23916
Дівоча, Валентина Панасівна.
Біолого-вірусологічне обґрунтування антипротеазної терапії грипу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.32 / В. П. Дівоча ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Одес. держ. мед. ун-т, Центр. наук.-дослід. лаб. - К. : [б. и.], 2009. - 41 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 31-37.
УДК
616.921.5-022.7:578.832.1]-085(043.3)
615.281(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена вивченню взаємодії протеолетичної системи клітини - господаря з вірусом грипу, який розмножується в ній. В роботі започатковується новий напрямок боротьби з грипозною інфекцією, заснований на болкуванні вірусу в міжклітинному просторі або при його побудові в самій клітині шляхом використання специфічних антипротеїназних сироваток та/або інгібітору трипсиноподібної протеїнази.


Доп. точки доступа:
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця
Одес. держ. мед. ун-т
Центр. наук.-дослід. лаб.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)