016:616-091
Ж 746
Життя, присвячене людям [Текст] : до 160-річчя від дня народж. Володимира Костянтиновича Високовича / Нац. наук. мед. б-ка України, Наук. б-ка Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова ; украд. Л. Є. Корнілова [та ін.] ; ред. Н. М. Бортнік. - К. : ННМБУ, 2014. - 82 с. : іл. - (Товариство київських лікарів в особах). - Алф. покажч. праць В. К. Високовича: с. 59-66. - Бібліогр.: с. 67-80.
УДК
016:616-091
016:616-091(47+57)(092)
616-091(47+57)(092)(01)
016:61(47+57)(092)
61(47+57)(092)(01)

Аннотация:

Черговий випуск покажчика серії "Товариство київських лікарів в особах" присвячений 160-річному ювілею видатного патологоанатома, бактеріолога та епідеміолога, професора Харківського та Київського університетів Володимира Костянтиновича Високовича.

Бібліографічний покажчик містить науковий доробок професора В.К. Високовича, який налічує 165 наукових праць, біографічні дані та матеріали про нього. Видання розраховано на спеціалістів медичної галузі та всіх, хто цікавиться питаннями історії медичної науки, освіти.


Доп. точки доступа:
Корнілова, Лідія Євгенівна\украд.\
Корнілова, Є. О.\украд.\
Руда, С. П.\украд.\
Юрчишина, О. А.\украд.\
Бортнік, Н. М.\ред.\
Високович, В. К. \\о нем\\
Нац. наук. мед. б-ка України
Наук. б-ка Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)