Х 24026
Прохоров, Ілля Євгенович.
Патогенетичне обґрунтування та оптимізація протизапальної терапії суглобової форми ювенільного ревматоїдного артриту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / І. Є. Прохоров ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. - Х. : [б. и.], 2010. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 17-18.
УДК
616.72-002.77-053.67-085.275.3(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена підвищенню ефективності протизапальної терапії активної стадії суглобової форми ювенільного ревматоїдного артриту на основі вивчення результатів клінічного, біохімічного, імунологічного обстеження, у т.ч. цитокинового статусу й визначення рівня антитіл до колагену.


Доп. точки доступа:
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)