Х 24025
Проценко, Володимир Вікторович.
Нові підходи до лікування хворих на гігантоклітинну пухлину кістки [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.07 / В. В. Проценко ; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Ін-т травматології та ортопедії АМН України, Нац. ін-т раку. - К. : [б. и.], 2010. - 38 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 29-34.
УДК
616.71-006-089(043.3)

Аннотация:

Дисертаційна робота містить нові підхіди до розв"язання наукової проблеми, що передбачає підвищення ефективності лікування хворих на ГКП та Зл.ГКП кістки шляхом розробки нових та удосконалення існуючих методів лікування.


Доп. точки доступа:
Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України
Ін-т травматології та ортопедії АМН України
Нац. ін-т раку

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)