Х 24024
Путятін, Геннадій Геннадійович.
Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості формування госпіталізму у хворих на шизофренію та його соціо- і психотерапевтична корекція [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Г. Г. Путятін ; Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. - Х. : [б. и.], 2010. - 19 с. : табл. - Бібліогр.: с. 16-17.
УДК
616.895.8-02-058-085.851(043.3)

Аннотация:

Визначено вплив тривалого перебування хворих на шизофренію у психіатричному стаціонарі на особливості їх клінічного стану, міжособистісні стосунки та рівень соціального функціонування. Проаналізовано клінічні форми госпіталізму та фази його формування. Розкрито причини тривалих госпіталізацій хворих на шизофренію і предиктори появи симптомів госпіталізму. Уперше виявлено залежність між сумарною тривалістю стаціонарного лікування та формуванням у хворих синдрому госпіталізму, наростанням дефіцитарних і когнітивних розладів, дезадаптивних форм пристосувального поводження та зниження психосоціальної адаптації. Визначено основні соціально-психологічні механізми формування госпіталізму, особливості міжособистісних стосунків, пристосувального поводження хворих і рівня їх родинної та позародинної підтримки на різних етапах формування госпіталізму. Обгрунтовано інтегративний підхід до проведення психосоціальної реабілітації хворих на шизофренію із симптомами госпіталізму.


Доп. точки доступа:
Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)