Х 24019
Бочар, Володимир Тарасович.
Оцінка ризику і профілактика ускладнень ентеро- та колостомій у невідкладній хірургії тонкої і товстої кишок [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / В. Т. Бочар ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Л. : [б. и.], 2012. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с. 14-17.
УДК
616.341-089.186(043.3)
616.345-089.186(043.3)

Аннотация:

Дисертацію присвячено проблемі оцінки ризику розвитку парастомних ускладнень у невідкладній хірургії тонкої та товстої кишок. В основу роботи покладено результат проспективного обстеження 135 хворих, яким ургентно сформовано стоми (25 - ентеростоми, 110 - колостоми).


Доп. точки доступа:
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)