Одеський державний медичний університет. Вип. 2007 р. [Текст] : фотоальбом, 2007. - 54 с.
Висновки експертної комісії з акредитації Одеського медичного інституту ім. М. І. Пирогова [Текст] / Одес. мед. ин-т им. Н. И. Пирогова, 1994. - 22 с.
Одеський державний медичний університет. Вип. 2009 р. [Текст] : фотоальбом, 2009. - 54 с.
Акт про підсумки акредитації Одеського медичного інституту ім. М. І. Пирогова [Текст] : розпоряд. по гол. упр. акредитації закл. освіти України № 119 від 5 квіт. 1994 р. / Одес. мед. ін-т, 1994. - 52 с.
Васильев, Константин Константинович.
Медицинский факультет Новороссийского университета [Текст] / К. К. Васильев, 2008. - 405 с.
Одеський державний медичний університет. Вип. 2010 р. [Текст] : фотоальбом, 2010. - 54 с.
Одеський національний медичний університет. Вип. 2011 р. [Текст] : фотоальбом, 2011. - 54 с.
Випускники Одеського (Новоросійського) університету [Текст] : енцикл. слов. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка; упоряд.: М. О. Подрєзова [та ін.]; редкол.: В. А. Сминтина (відп. ред.) [та ін.]. Вип. 1, 2005. - 246 с.
Випускники Одеського (Новоросійського) університету [Текст] : енцикл. слов.: у 2-х вип. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка; наук. ред.: В. А. Сминтина; редкол.: М. О. Подрєзова (відп. ред.) [та ін.] ; упоряд.: В. П. Пружина [та ін.]. Вип. 2, 2010. - 230 с.
Одеський національний медичний університет. Вип. 2012 р. [Текст] : фотоальбом, 2012. - 54 с.
Одесский гос. мед. ун-т
Факультет последипломного образования [Текст] : [этапы развития последиплом. образования в Одес. мед. ун-те] / Одес. гос. мед. ун-т , [2001]. - 88 с.
Одеський національний медичний університет 1900-2013 [Текст] : [фотоальбом] / Одес. нац. мед. ун-т, 2013. - 52 с.
Науково-дослідна діяльність і підготовка наукових кадрів в Одеському державному медичному університеті у 2007 році [Текст] / В. М. Запорожан, В. Й. Кресюн, М. Л. Аряєв [та ін.], 2008. - 79 с.
Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря [Електронний ресурс] / Одес. нац. мед. ун-т [та ін.], 2014. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Одеський національний медичний університет 1900-2015 [Текст] : [фотоальбом] / Одес. нац. мед. ун-т, European University Association, International Association of Universities, International Universities Bureau, 2015. - 57 с.
Одеський національний медичний університет 1900-2015 [Електронний ресурс] : [фотоальбом] / Одес. нац. мед. ун-т, European University Association, International Association of Universities, International Universities Bureau, 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Плани роботи рад, деканатів, предметних циклових методичних комісій, громадських організацій університету у 2015/2016 навчальному році [Електронный ресурс] / Одес. нац. мед. ун-т, 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Холодкова, Олена Леонідівна.
Історія кафедри анатомії людини Одеського національного медичного університету [Текст] : [сб. ст.] / О. Л. Холодкова, О. І. Білявський ; під ред. О. Я. Тягай, 2016. - 87 с.
Профессора Одесского национального медицинского университета (1900-2015) [Текст] : биогр. словарь / Одес. нац. мед. ун-т, 2016. - 319 с.
Одеський національний медичний університет. Вип. 2014 р. [Текст] : фотоальбом, 2014. - 22 с.