Х 23992
Болгов, Михайло Юрійович.
Інформаційне відображення лікувально-діагностичного процесу в ендокринологічній клініці [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.11, 14.01.14 / М. Ю. Болгов ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. - К. : [б. и.], 2008. - 40 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 35-37.
УДК
616.43:002.6:681.3(043.3)

Аннотация:

Запропоновано та обгрунтовано абстрактні моделі інформаційного відображення лікувально-діагностичного процесу: відображення параметрів користувача, формалізації текстових даних, відображення діагнозу, двохетапного аналізу даних. Ефективність моделей доведена на основі створеної медичної інформаційної системи. Адаптовано класифікації щодо захворювань щитоподібної та надниркових залоз для використання в медичних інформаційних системах. Проведено оригінальні дослідження вогнищевої патології щитоподібної залози на електронному реєстрі хворих з ендокринною патологією. Досліджено темпи зростання та зменшення вогнищевих утворень, факти зникнення, особливості доброякісних та злоякісних новоутворень. Запропоновано вважати швидким збільшення розміру вогнищевого утворення щитоподібної залози на 6 та більше мм/рік. Серед клінічних та ультразвукових характеристик відокремлено інформативні прогностичні фактори злоякісності. На основі літературних та власних даних вперше розроблено автоматизовану систему прийняття рішень щодо діагностики та лікування вогнищевих утворень щитоподібної залози.


Доп. точки доступа:
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика
Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)