Х 24115
Зурнаджи, Людмила Юліївна.
Папілярна карцинома щитовидної залози : морфологічна характеристика в різні періоди після Чорнобильської катастрофи [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / Л. Ю. Зурнаджи ; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. - К. : [б. и.], 2009. - 24 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 19-21.
УДК
616.441-006.6-02:614.876]-091(043.3)

Аннотация:

Дисертаційне дослідження містить дані про зміни морфологічних характеристик папілярних карцином щитовидної залози за результатами комплексних структурних досліджень у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи дітей і підлітків, які залежали від віку хворих на час операції та латентного періоду розвитку пухлин. Зокрема встановлено поступове збільшення відсотку інкапсульованих форм, “маленьких” карцином (до 1 см), а також дві тенденції змін інвазійних властивостей пухлин: вікову і часову. Доведено, що схильність папілярних карцином до метастазування не залежала від наявності лімфоїдної інфільтраціїї (CD45 – позитивних), макрофагів (CD68 – позитивних) чи дендритних (S100 – позитивних) клітин в тканинах щитовидної залози, але була споріднена з вищою проліферативною активністю пухлинних клітин у хворих з наявністю регіонарних і віддалених метастазів.


Доп. точки доступа:
Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)