Х 24133
Чекальська, Наталія Олександрівна.
Гормонально-метаболічні порушення при синдромі інсулінорезистентності у жінок в постменопаузі та методи їх корекції [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / Н. О. Чекальська ; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України, Клініка "АнаКосмо". - К. : [б. и.], 2010. - 23 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 16-18.
УДК
616-008.93:618.173(043.3)

Аннотация:

Встановлено, що зниження забезпеченості естрогенами з настанням менопаузи супроводжується підвищенням концентрації вільного тестостерону, ступеня інсулінорезистентності (ІР) та рівня інсулінемії у порівнянні з контрольною групою жінок репродуктивного періоду, за нормального рівня глюкози, а наявність менопаузного метаболічного синдрому (ММС) характеризується більш виразними змінами даних показників. Виявлено дворазове зниження концентрації тестостерон-естрадіолзв'язуючого глобуліну (ТЕЗГ) у пацієнток з ММС порівняно з жінками репродуктивного періоду, у той час як у жінок в менопаузі без ММС рівень ТЕЗГ не знижений. Доведено, що виразність проявів ММС посилюється із збільшенням ступеня загального й абдомінального ожиріння.


Доп. точки доступа:
Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України
Клініка "АнаКосмо"

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)