Х 24306
Смірнов, Іван Іванович.
Ефективність медико-соціальної реабілітації в умовах спеціалізованої школи-інтернату для дітей, хворих на цукровий діабет [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / І. І. Смірнов ; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України, Заг.-освіт. санаторій шк.-інтернат І-ІІІ ступенів для дітей, хворих на цукр. діабет. - К. : [б. и.], 2005. - 22 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 17-19.
УДК
616.379-008.64-053.2:37.018.32(043.3)

Аннотация:

В роботе надані вивчені при обстеженні 333 молодих (до 26 років) хворих на цукровий діабет 1 типу з маніфестацією захворювання не пізніше 16-річного віку, розповсюдженість гострих (діабетичний кетоацідоз й гіпоглікемія) та хронічних (нефропатія, ретинопатія, нейропатія, ангіопатія нижніх кінцівок) ускладнень захворювання, а також ступінь статєвого розвитку, вік початку менструальних кровотечь, частота первинної аменореї, регулярність менструального циклу. 163 пацієнта, що навчалися та лікувалися у спеціалізованій школі-інтернаті для дітей, хворих на цукровий діабет, склали основну групу. Контрольна група хворих відповідала основній за статтю, віком, тривалості захворювання та навчалася у традиційних загальносвітніх учбових закладах, а лікування й спостереження проходила за місцем помешкання, сгідно до повсякденних норм диспансерного обліку. Оцінений зв’язок виникнення діабетичних ускладнень із ступінєм метаболічного контролю діабету. Вивчена обізнаність хворих про свій недуг та зв’язок глибини поінформованості з частотой розвитку згаданих ускладнень. Підтверджений ймовірний зв’язок кращої компенсації вуглеводного обміну з підвишеним ризиком розвитку важких гіпоглікемічних станів. Продемонстрована краща компенсація метаболічних розладів, кращий фізичний та статєвий розвиток, більш низька розповсюдженість гострих й хронічних ускладень захворювання в основній групі у порівнянні з контрольною.


Доп. точки доступа:
Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України
Заг.-освіт. санаторій шк.-інтернат І-ІІІ ступенів для дітей, хворих на цукр. діабет

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)