CD-ROM
481
Адамовська, Тетяна Миколаївна.
Клініко-генетичне обгрунтування диференційованого підходу до ведення жінок з ендометріоз-асоційованим безпліддям залежно від стану оваріального резерву [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Т. М. Адамовська ; Одес. нац. мед. ун-т. - О. : [б. и.], 2013. - 20 эл. опт. диск (CD-ROM) : іл, табл. - Електрон. версія друк. публикації. - Бібліогр.: с. 18-19.
Параллельные издания: Адамовська Т. М. Клініко-генетичне обгрунтування диференційованого підходу до ведення жінок з ендометріоз-асоційованим безпліддям залежно від стану оваріального резерву : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Т. М. Адамовська. - О., 2013. - 20 с.: іл, табл. (Шифр Х 24555)
УДК
618.145-007.415-06:618.177]-056.7(043.3)

Аннотация:

Дисертаційна робота присвячена актуальній проблемі підвищення ефективності лікування пацієнток з ендометріоз-асоційованим безпліддям шляхом вивчення стану оваріального резерву при зовнішньому генітальному ендометріозі з урахуванням впливу поліморфізму рецептора ФСГ (FSHR Asn680Ser). Показано, що рівні маркерів оваріального резерву (ФСГ, АМГ, ІФР-1) у жінок з безпліддям, поєднаним з ендометріозом, характеризуються достовірним зниженням показників оваріального резерву. Визначена залежність секреції антимюллерового гормону від віку. Встановлені співвідношення ультрасонографічних та гормональних показників оваріального резерву. Доведено, що найбільш значущим прогностичним маркером оваріального резерву є антимюллерівгормон (ППР=0,98), а рівень ІФР-1є важливим предиктором настання вагітності у природному циклі на тлі консервативної терапії (ППР=0,95). Показано, по наявність гомозиготного генотипу за мутантним алелем функціонального поліморфізму Asn680Ser генa FSHR вдвічі збільшує ймовірність ендометріоз-асоційованого безпліддя (ВШ=2,14; ДІ 95 % 1,03; 4,73). Запропонований спосіб диференційованого підходу до ведення жінок із ендометріоз-асоційованим безпліддям на основі визначення відхилення біологічного репродуктивного віку жінки від паспортного з урахуванням генотипу генa FSHR є ефективним методом оцінки репродуктивної спроможності жінки, що дозволяє комплексно оцінити її фертильність протягом короткого терміну та суттєво покращити ефективність консервативного лікування (до 52,9–60,0 % випадків настання вагітності без застосування допоміжних репродуктивних технологій).


Доп. точки доступа:
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)